หน้า website ที่ท่านกำลังเข้าใช้งาน ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้สำหรับครูเท่านั้น

หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าถึง โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของโรงเรียนก่อนใช้งาน website นี้

ท่านสามารถเข้าใช้งานได้โดยลงชื่อเข้าใช้รูปแบบบัญชีด้านล่างนี้

name@mpns.info

password คือ เลขประจำตัวประชาชน13หลัก

กรณีที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือหรือแท๊ปเล็ต ควรเพิ่มบัญชีผู้ใช้นี้ลงในการตั้งค่าบัญชีของโทรศัพท์หรือแท๊ปเล็ตก่อน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

The website that you are accessing. Is assigned right for teacher only.

If you are denied access. Please check that you have signed in with the school's account before.