การใช้งาน Google Classroom

การใช้งานบนคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 1 เข้าระบบผ่าน Google

 • เปิดโปรแกรม Browser เช่น Chrome หรือ Internet explorer หรือ อื่นๆ
 • เข้าเวปไซด์ www.google.co.th
 • กด-ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
 • กรอก-อีเมลโรงเรียน เช่น 02468@mpnsch.info
 • กด-ถัดไป
 • ป้อนรหัสผ่าน เช่น เลขประจำตัวบัตรประชาชน
 • กด-ถัดไป
 • เข้าเวปไซต์ Classroom เช่น classroom.google.com
 • หรือ เข้าจาก ปุ่มMenu


วิธีที่ 2 เข้าระบบผ่านเวป Classroom โดยตรง

 • เปิดโปรแกรม Browser เช่น Chrome หรือ Internet explorer หรือ อื่นๆ
 • เข้าเวปไซด์ https://classroom.google.com
 • กรอก-อีเมลโรงเรียน เช่น 02468@mpnsch.info
 • กด-ถัดไป
 • ป้อนรหัสผ่าน เช่น เลขประจำตัวบัตรประชาชน
 • กด-ถัดไป

การใช้งานบนมือถือ

ขั้นที่ 1 เพิ่มบัญชี Google ลงในมือถือ

 • เพิ่มบัญชี Google ในโทรศัพท์ (โปรดศึกษาคู่มือของโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ หรือ ศึกษาจากเวปไซต์ของผู้ผลิต หรือ ดูความช่วยเหลือของกูเกิล)

 • เมื่อระบบให้เลือกชนิดอีเมล ให้ระบุเป็นบัญชีที่มีอยู่แล้ว
 • ใส่ข้อมูลบัญชีนักเรียนของโรงเรียน เช่น 02468@mpnsch.info
 • เมื่อระบบให้กรอกรหัสผ่าน ให้กรอกรหัสผ่านของนักเรียน เช่น เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามที่คู่มือระบุไว้


ขั้นที่ 2 ติดตั้งโปรแกรม และเข้าใช้งาน

 • ติดตั้งโปรแกรม Google Classroom จาก Play store หรือ Apps store
 • เปิดโปรแกรม Classroom
 • เลือกบัญชีอีเมลของโรงเรียนจากเมนูฝั่งซ้ายมือ
 • หากพบชั้นเรียนที่หน้าแรก ให้กดเข้าร่วมชั้นเรียน

หากไม่พบชั้นเรียนในหน้าแรก

 • กด เครื่องหมาย +
 • เลือก-เข้าร่วมชั้นเรียน (join class)
 • กรอก-รหัสชั้นเรียนที่ได้รับจากครูผู้สอน

หากเกิดปัญหาเข้าร่วมชั้นเรียนไม่ได้ ให้ลองแก้ปัญหาตามลำดับดังนี้

 • ตรวจสอบว่าโปรแกรม Classroom กำลังใช้อีเมลโรงเรียนในการเข้าร่วมชั้นเรียน
 • หากปัญหาเกิดในกรณีใช้มือถือ ให้ทดลองเข้าใช้งานบนคอมพิวเตอร์ [หากคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับคนอื่น ให้เปิดโหมดไม่ระบุตัวตน]
 • ติดต่อครูผู้สอนให้ดำเนินการกำหนดนักเรียนเข้าชั้นเรียนโดยตรง
 • ขอความช่วยเหลือจากผู้ชำนาญ หรือ ครูคอมพิวเตอร์